Ce este BID?

Proiectul BID, Big Data Science, vizează creșterea capacității și performanței instituționale în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din Universitatea de Vest din Timișoara. BID este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1,  Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2  Performanță instituțională,  Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 28 PFE, în perioada Octombrie 2018- Decembrie 2020, cu un buget de 5 milioane lei.

BID urmărește valorificarea interesului existent în cadrul mai multor domenii științifice pentru domeniul Big Data, printr-o abordare pe scară largă, la nivelul întregii Universități de Vest din Timișoara, care să prevină distribuirea fărâmițată a resurselor și să potențeze capacitatea instituției de valorificare a rezultatelor obținute.  Un pas important în această direcție îl presupune constituirea laboratorului multi-disciplinar cu rol de suport în aria Big Data care să deservească toate aceste preocupări menționate și care să impulsioneze și alte direcții de interes din sfera acestui domeniu.

Implementat de: